Urinary Iodine Concentration Is Inversely Associated With The Thyroglobulin Antibody

Xinxin Chen, Lulu Chen, Xiaolan Lian, Chao Liu, Zhongyan Shan, Bingyin Shi, Lixin Shi, Nanwei Tong, Jianping Weng, Jiajun Zhao, Yongze Li, Weiping Teng and Shu Wang

Endocrine Practice