Maternal Thyroid-Stimulating Hormone Level In The First Trimester And Sex Ratio At Birth

Xiao Wang, Xiaoting Sun, Lili Yang, Rong Tang, Jing Zhou, Yanjun Huang, Jiexue Pan, Xia Chen, Haiyan Yang, Qianqian Chen, Zimiao Chen and Liangshan Mu

Endocrine Practice
Apr 2019, Vol. 25, No. 4 (April 2019) pp. 315-319